loading
Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesi

Rezervasyon ve Tur Satış Sözleşmesi

İşbu hizmet satış sözleşmesi, MELEN RAFTİNG . (bu sözleşmede bundan sonra Melen Rafting Tesisi olarak anılacaktır) ile tur kayıt formunda adı ve adresi bulunan katılımcı (bu sözleşmede bundan sonra Tüketici/Katılımcı olarak anılacaktır) tarafından yazılı veya elektronik ortamda imzalanması, onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır ve yürürlüğe girer.

1. Genel Konular ve Hizmetin Özellikleri:

1.1 Melen Rafting Tesisi ile Tüketici/Katılımcı arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, Melen Rafting Tesisi'inn Tüketici/Katılımcı ile paylaştığı ayrıntılı tur programında belirtilen aktivite ile ilgili olarak, turda programında yer alan hizmetleri sağlamayı, Tüketici/Katılımcı ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.2 Ayrıntılı tur programında Melen Rafting Tesisi tarafından verilecek hizmetin başlıca noktaları, turun hareket başlama saati, dönüş saati ve tarihleri, ziyaret güzergâhları, ulaşım araçları cinsleri ve sınıfı, verilen yemek öğün sayısı, rehber ve danışmanlık hizmetleriyle diğer hizmet ve bilgiler verilir. Tur tutarı, bu tutara dâhil olan ve olmayan hizmetler net olarak belirtilir.

1.3 Ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formları işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır ve Tüketici/Katılımcı işbu hizmet satış sözleşmesini imzalayarak veya elektronik ortamda imzalanması, onaylanması ile kabul etmiş olur.

1.4 Melen Rafting Tesisi ayrıntılı tur programında belirtilen otelleri, restoranları belirtilen kategori içerisinde kalmak kaydıyla tur başlamadan önce, gezilecek yerlerin sıralarını ve zamanlarını tur başlamadan önce veya tur sırasında gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir.

1.5 3 Kişilik odalar otellerin müsaittik durumuna göre verilmektedir. 3. Yatak ek yatak olup standarttan küçüktür.

1.6 Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında konaklayan çocuklar için geçerlidir. Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez. Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

1.7 Melen Rafting Tesisi Tur programında gezilecek yerler aynı kalmak koşulu ile programda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

1.8. Kişi sayısına göre araç değişikliğini saklı tutulur. Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 15-17 kişi minibüs ile, 18-31 kişi küçük otobüs ile, 31 kişinin üstünde ise 46 kişilik otobüsler ile tur yapılır.

2. Rezervasyon ve Ödeme Koşulları

2.1 Bir rezervasyon ve satış, işbu sözleşmenin ve Melen Rafting Tesisi tarafından Tüketici/Katılımcı sunulan ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarının Tüketici/Katılımcı tarafından yazılı veya elektronik ortamda imzalanması, onaylanması ve/veya kabulü; ödemenin zamanında yapılması ve Melen Rafting Tesisi yetkilisine iletmesi ile gerçeklik ve kesinlik kazanır.

2.2 Birden fazla kişi ya da grup adına rezervasyon yaptıran Tüketici/Katılımcı, işbu sözleşme koşullarını, ayrıntılı tur programı ve tur kayıt formlarındaki bilgileri ve içerikleri adına rezervasyon yaptırdığı diğer kişilere tam olarak bildirmekten ve onların onaylarını almaktan sorumludur. Diğer kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini bildikleri kabul edilir. Diğer kişilerin bu eksikliklerinden doğan anlaşmazlıklardan sorumlu Tüketici/Katılımcı 'dır, Melen Rafting Tesisi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.3 İki kişilik odada Melen Rafting Tesisinin bulacağı oda arkadaşı ile kalmayı kabul ederek tek kişi katılmak isteyerek rezervasyon yaptıran Tüketici/Katılımcı için; istekleri doğrultusunda bir oda arkadaşı, turun hareket tarihinden 15 gün öncesine kadar bulunamadığı takdirde Tüketici/Katılımcı, tek kişi farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.4 İki kişilik odada kalmak isteyen ve oda arkadaşı da bulunan bir Tüketici/Katılımcı herhangi bir zamanda turunu iptal ettiği takdirde, diğer kişinin single oda farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.5 Doğa yürüyüşü, yayla ve ekolojik turlarda belirli rotalarda kalınacak pansiyon, restaurant ve mihmandarlık hizmetlerinde standart olmayabilir. Bu durumdan Melen Rafting Tesisi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.6 Ön ödeme, ara ödeme ve son ödemelerin tarihleri, tutarları, ödeme imkanları ve gecikme cezaları her ayrıntılı tur programında, ayrı ayrı belirtilir.

2.7 Ödemeler döviz yerine Türk Lirası (TL) olarak ödenmek istendiğinde o günün TCMB Döviz Satış Kuru esas alınır.

2.8 Tüketici/Katılımcı banka aracılığıyla yapacağı her ödemedeki banka masrafları Tüketici/Katılımcı'ya aittir. Melen Rafting Tesisi'nin hesabına yapılacak ödeme, net tutar olmalıdır.

2.9 Ön ödemenin yapıldığı tarihten turun hareket tarihine kadar gerçekleşebilecek yakıt, havaalanı vergisi, KDV, gidilecek ülke ve şehirlerdeki özel vergiler ile turizm hizmetlerini ilgilendiren her türlü ücret, harç ve vergilerdeki değişiklikler tur ücretlerine yansıtılır.

2.10 Melen Rafting Tesisi, Tüketici/Katılımcı için zorunlu seyahat güvence sigortası yaptırtmakla yükümlüdür. Bu sigorta poliçesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Tüketici/Katılımcı, bu zorunlu seyahat güvence sigortasının police koşullarını yeterli bulmazsa münferit olarak yeni bir sigorta yaptırabilir. Ancak Melen Rafting Tesisi'nin yaptığı sigortanın iptalini veya sigorta tutarı iadesini talep edemez.

 

3. Zorunlu Değişiklikler ve Bunlardan Kaynaklanan Tur İptalleri:

3.1 Doğal afetler (deprem, sel, yangın, tayfun, heyelan...vb), olağanüstü haller (savaş, terör..vb), halk hareketleri (grev, yürüyüş, yol kapatılması...vb), sağlık sorunları ( salgın hastalık, karantina...vb), olağanüstü hava muhalefetleri ( şiddetli kar yağışı ve tipi, sis, şiddetli fırtına, yıldırım düşmesi, toz ve duman bulutu), devletlerarası diplomatik sorun ve gerginliklerden oluşan resmileştirilmiş seyahat kısıtlamaları, ulaşım şirketlerinden ve/veya rezervasyon yapılan otellerden herhangi birinin tasfiyesi, iflası, planlanan konser ve etkinliklerin bu sebeplerden dolayı iptali gibi özel kısıtlamalar ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir diğer sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, Melen Rafting Tesisi'nin kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan Düş Patikası Turizm sorumlu olamayacağı gibi, Melen Rafting Tesisi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerinin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve Melen Rafting Tesisi 'ne maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez. Melen Rafting Tesisi bu sebeplerden dolayı turda değişiklik yapabilir veya turu iptal edebilir.

 

4. Melen Rafting Tesisi ve Tüketici/Katılımcı İptal Koşulları:

4.1. Melen Rafting Tesisi, Tüketici/Katılımcının belirtilen tarihlerde ödeme yapmaması durumunda işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar ve Melen Rafting Tesisi tarafından Tüketici/Katılımcı için yapılan uçak (Grup ve münferit) biletler, otel, etkinlik, konser ve benzeri harcamalar hariç ödemeleri geri iade eder.

4.2. Melen Rafting Tesisi, gerekli gördüğü durumlarda, Tüketici/Katılımcı' dan onay almaksızın ancak Tüketici/Katılımcı'ya bildirmek kaydıyla tur hareket tarihinden; şehir içi turlarda 3 iş günü öncesinden, yurt içi turlarda 3 iş günü öncesinden, yurt dışı turlarda ise 15 iş günü öncesinden turu iptal edebilir. Bu tür bir iptalde Melen Rafting Tesisi, Tüketici/Katılımcı'ya ödediği ücreti iade etmekle yükümlüdür. Ancak Tüketici/Katılımcı iptalden dolayı tazminat talep edemez.

4.3. Tüketici/Katılımcı, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 7 iş günü öncesinden, yurt içi turlarda 30 iş günü öncesinden, yurt dışı turlarda 30 iş günü öncesinden turu iptal ettiği takdirde Melen Rafting Tesisi tarafından Tüketici/Katılımcı için yapılan uçak (Grup ve münferit) biletler, otel, etkinlik, konser ve benzeri harcamalar hariç ödemeleri geri iade alır.

4.4. İptal süresi dışında nedeni ne olursa olsun Tüketici/Katılımcı tarafından yapılacak herhangi bir iptalde Tüketici/Katılımcı, tur ücretinin kalan bakiyesinin tamamını ödemeyi taahhüt eder ve o ana kadar yapmış olduğu ödeme iade edilmez.

4.5. Tüketici/Katılımcı iptal tarihi ne olursa olsun Melen Rafting Tesisi tarafından Tüketici/Katılımcı için yapılan uçak (Grup ve münferit) biletler, otel, etkinlik, konser ve benzeri harcamaları. Ödemeyi taahhüt eder.

4.6. Tüketici/Katılımcı satın aldığı turu şehir içi günlük turlarda 7 iş günü öncesine, yurt içi turlarda 30 iş günü öncesine kadar, yurt dışı turlarda 30 iş günü öncesine kadar bir başkasına devredebilir. Devir alan kişi, bakiyeden, devir alınmasıyla doğabilecek uçak (Grup ve münferit) biletler, otel, etkinlik, konser ve benzeri masraflardan devir edenle birlikte müteselsilden sorumludur. Devir alan kişinin işbu satış sözleşmesi ve formlarda imzası olmasa bile işbu sözleşme hükümleri ile bağlıdır.

4.7. Promosyonlu, kampanyalı ve erken rezervasyon indirimi bulunan turlarda rezervasyon yapıldıktan sonra nedeni ve tarihi ne olursa olsun Tüketici/Katılımcının iptal, iade ve değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

4.8. Tüketici/Katılımcı’ya özel ve gruplar için hazırlanmış olan tur paketlerinde Tüketici/Katılımcı, nedeni ne olursa olsun herhangi bir sebeple şehir içi turlarda 15 iş günü öncesinden, yurt içi turlarda 60 iş günü öncesinden, yurt dışı turlarda 90 iş günü öncesinden turu iptal ettiği takdirde Melen Rafting Tesisi tarafından Tüketici/Katılımcı için yapılan uçak (Grup ve münferit) biletler, otel, etkinlik, konser ve benzeri harcamalar hariç ödemeleri geri iade alır.

4.9. Tüketici/Katılımcı’ya olan iade tutarı Melen Rafting Tesisi'ne yapılan döviz cinsinden yapılır.

4.10. Turların düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısı Tüketici/Katılımcı’ya sunulan broşürde belirtilmiştir. Paket turun düzenlenmesi için asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması halinde paket turun kısmen veya tamamen iptal edilebileceği hususu hareket tarihinden en az 7 gün öncesine kadar Tüketici/Katılımcı’ya bildirilir. Bu durumda Tüketici/Katılımcı’nın tazminat hakkı yoktur. Ancak seyahat acentesi Tüketici/Katılımcı aldığı tüm ödemeleri ve Tüketici/Katılımcı’ya borç altına sokan tüm belgeleri 14 gün içinde Tüketici/Katılımcı’ya iade edeceğini taahhüt eder.

 

5. Melen Rafting Tesisi ve Tüketici/Katılımcı'nın Kusurları

5.1 Melen Rafting Tesisi, işbu sözleşmenin 1., 2., 3. ve 4. maddelerinde belirtilen sebeplerin dışında Melen Rafting Tesisi'den kaynaklanan sebeplerle işbu sözleşmeye uyulmaması durumunda ödenmiş olan paranın tümünü Tüketici/Katılımcı’ya iade etmeyi taahhüt eder.

5.2 Tüketici/Katılımcı, tur içinde belirtilen herhangi bir hizmeti alamadığını belgelediği takdirde turun ilgili kısmının ücreti Melen Rafting Tesisi tarafından Tüketici/Katılımcı’ya iade edilir. Ancak, Tüketici/Katılımcı şikayetini tur sırasında belgeleyerek bildirmediği takdirde iade veya tazminat hakkını kaybeder. Tur sonrasında yapılan şikâyet veya iyileştirme önerileri iade veya tazminat hakkı doğurmaz.

5.3 Zamanında yapılmayan ödemelerden, Melen Rafting Tesisi'ne zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmayan belgelerden doğabilecek tüm sonuçlardan Tüketici/Katılımcı sorumludur. Melen Rafting Tesisisorumlu tutulamaz. Bu durumda Melen Rafting Tesisi, işbu sözleşmeyi ve Tüketici/Katılımcı'nın tura katılımını iptal etme hakkını saklı tutar.

5.4 Tüketici/Katılımcı, Melen Rafting Tesisi'ne sunduğu bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Melen Rafting Tesisi, tur organizasyonlarında bu bilgi ve belgeleri baz alır. Bu belgelerin yanlış veya eksik olması, değişmesi, kaybolması, Tüketici/Katılımcı'nın herhangi bir sebeple yurt dışına çıkışının adli merciler veya kolluk kuvvetlerince engellenmesi, yasaklanması, Tüketici/Katılımcı'nın bu sebeplerle havalimanında tutulması, yurt dışında gezi süresinde veya sınırlarda tutuklanması, göz altına alınması durumundan Tüketici/Katılımcı sorumludur ve ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.5 Tüketici/Katılımcı, turun başlangıç noktasına geç kalmasıyla uçağı kaçırmasından, tur sırasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle buluşma ve hareket noktasına geç kalarak turu kaçırmasından sorumludur. Tüketici/Katılımcı, bu sebeplerden dolayı hiçbir şekilde Melen Rafting Tesisi'ni sorumlu tutamaz, iade veya tazminat talebinde bulunamaz. Tüketici/Katılımcının ödenmemiş bakiyesi varsa ödemekle yükümlüdür.

5.6 Tüketici/Katılımcının kişisel sorun veya mazeretleri sebebiyle turu yarıda keserek turdan ayrılması, belirtilen otelde kalmak istememesi sebeplerinden dolayı Melen Rafting Tesisi sorumlu değildir ve ücret iadesi yapılmaz.

5.7 Tüketici/Katılımcı kendi sağlık problemlerinden dolayı Melen Rafting Tesisi'ni sorumlu tutamaz. Turun sağlık ve kondüsyon durumuna uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur.

5.8 Otel, hizmet sunulan mekan ve araçlara Tüketici/Katılımcı'dan gelen maddi hasar ve zararlardan Tüketici/Katılımcı sorumludur, Melen Rafting Tesisi'ni hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

5.9 Tur ücretine dahil olmayan ekstra bagaj ücretleri, tur ücretine dahil olmayan valiz taşımalarından Tüketici/Katılımcı sorumludur. Havaalanlarında sorulan; bagajla ilgili sorulardan, bagajın muhteviyatından, kabin içi bagajın muhteviyatından Tüketici/Katılımcı sorumludur.

5.10 Bagajın tesisimizde hasara uğraması veya kaybolmasından Melen Rafting Tesisi sorumlu değildir. Melen Rafting Tesisi bagajın bulunması ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur, bagajın verilen adrese gelmesini takip eder ve Tüketici/Katılımcı'nin sigorta ve havayolu ile iletişime geçmesinde aracı olur.

5.11 Ayrıntılı tur programında belirtilen ve tur ücretine dahil olmayan her türlü harcama Tüketici/Katılımcı'ya aittir ve ödemekle yükümlüdür.

5.12 Tüketici/Katılımcı tur süresince yanında bulundurduğu veya tur sırasında satın aldığı her türlü kıymetli evrak ve eşyasından sorumludur. Bunların kaybolmasından dolayı Melen Rafting Tesisi'ni sorumlu tutamaz.

5.13 Tur liderleri turun akışı ile ilgili bilgilendirmeleri açıkça yapmakla yükümlüdürler. Tur sırasında yapılan genel duyuruları duymamaktan, unutmaktan ya da bilinçli olarak uymamaktan kaynaklanan sorunlardan Tüketici/Katılımcı sorumludur.

5.14 Tüketici/Katılımcı, tur ve programla ilgili kurallara, bulunulan ülkenin ve mekânların kurallarına uymayı, turdaki diğer kişilerin her türlü haklarına saygı göstermeyi peşinen kabullenir. Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Tüketici/Katılımcı, DMelen Rafting Tesisi' ve diğer Tüketici/Katılımcılara karşı sorumludur.

5.15 Tüketici/Katılımcı, programlara katılırken alkol ve uyuşturucu gibi maddeler kullanmadığını ve sağlık konusunda aktiviteye katılmaya engeli olmadığını kabul eder.  Bunlara uymamaktan kaynaklanan sorun ve zararlardan Tüketici/Katılımcı, Melen Rafting Tesisi' ve diğer Tüketici/Katılımcılara karşı sorumludur.

6. Anlaşmazlık.

İşbu sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabidir. İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tur kayıt formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Melen Rafting Tesisi'nin kayıtları kesin delil sayılacaktır. İşbu satış sözleşmesi, ayrıntılı tur programı formu ve tura katılım formlarından doğabilecek tüm ihtilaflarda Düzce (merkez) mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler. Melen Rafting Tesisi' şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 12 punto olarak düzenlenen işbu sözleşmeyi kendim ve aşağıda adları yazılı şahıslar adına birlikte düzenlenmiş, son hali tarafımdan okunup, kabul edilip onaylanmıştır ve bir nüshası tarafıma tüm ekleri ile birlikte yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim edilmiştir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işbu sözleşme konusu satın aldığı paket tur kapsamında, sunulan tüm hizmetleri ve niteliklerini, satış fiyatı ve ödeme şekil ile ifaya ilişkin tüm on bilgileri, okuyup bilgi sahibi olduğumu ve paket tur sözleşmesinin içeriğini ve maddelerini okuyarak anladığımı, bilgilendirildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

Paket tur ile ilgili ihtiyari sigortası yaptırtabileceğim tarafıma beyan edilmiştir. Bu beyanım, rezervasyon işlemlerimin, kendi yerime bir başkası tarafından yürütülmüş ve imzalanmış olması halinde de geçerlidir.